Duncan CHAPMAN [UK]_ honlap link->


Szabadúszó zeneszerző, hangzásművész és oktató. Az élő elektronika specialistája. Akusztikus hangszerekre, zenekarra, hangszalagra komponál, de készít hangzó szobrokat is. Gyakran dolgozik táncosokkal, akik ultrahang-érzékelők segítségével adják elő zenéjét.

Nagy szerepe volt a Sonic Arts Network oktatói tantervének kidolgozásában, gyakran ír iskolás gyerekek által előadható darabokat. Jelenleg egy, a londoni diákoknak készülő projekten dolgozik, melyet a londoni Royal Festival Hall új orgonájának avatásán adnak elő. Az előadást a BBC Radio 3, Nagy-Britannia klasszikus zenei állomása is közvetíteni fogja.

Alkotója a "Sound Magic" (Hangvarázs) c. CD-ROM és könyv tanároknak szánt anyagának.

Stewart COLLINSON [UK]
_ honlap link->

- Gyakorló filmkészítő művész vagyok. A mozgóképpel végzett munkámat mélyen áthatja az a filmrepertoár, melyet a mozi kezdetei óta hoztak létre filmművészek. A mozgóképet a történetmesélők, az információközlők és az ideológiagyárosók is felfedezték a maguk számára a XX. század korai szakaszában, fontos azonban megkülönböztetnünk tőlük a vizuális művészeket, akik más célok érdekében fordultak e médium felé. Mellőzvén a narratívát, mint időstrukturáló eszközt, sokan fordultak a zene, mint modell felé, hogy ennek az új, képi időalapú médiumnak időbeosztását megszervezzék. Ilyen módon vizsgálva a kérdést, a mozgókép absztrakt médiummá válik, amely fel tud szabadulni a reprezentáció terhe alól, elsőrban mozgással és ritmussal operálva. A jelenlegi és a most születőben lévő digitális technikák a művészek számára lehetővé teszik, hogy méginkább összemossák a határokat a létező művészeti formák között.

Mint művész, hiszek a tradicionális és innovatív technológiák és munkamódszerek keverésében, hogy eljussak az ún. "látható zené"-hez.


Munkám több fajta aktivitást tartalmaz: mint művész készítek mozgóképeket magában álló vászonra és galéria-installációkhoz; mint oktatási projektek vezetője dolgozom regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetek részére zeneszerzőkkel, zenészekkel és táncosokkal. Ezeknek a projekteknek az eredménye lehet szintén magában álló vászonra történő vetítés, több vászonra vetített installáció vagy a videó- és hanganyag élőben történő keverése.

Ezen felül a mozgókép témájában előadó vagyok a Lincoln University "Művészet, Design és Média Produkció" fakultásán.

Legújabb munkáim:
- Angel: hang/videó kompozíció, Jo Thomas zeneszerzővel közösen a Huddersfieldi Kortárs Zenei Fesztivál, a Sonic Arts Network és a GRM megrendelésére. 2002
- Sonimation Plus: animáció/hang műhely, Sonic Arts Network, "State of the Nation" Fesztivál, Royal Festival Hall. 2002 április
- Creating A Splash: hang/videó installáció Duncan Chapman zeneszerzővelés a Britten Sinfonia és a Philharmonia Orchestra zenészeivel közösen. Oktatási projekt, 2002 július
- You Cab Imagine: hang/videó installáció és élő előadás Duncan CHAPMAN zeneszerzővel közösen. Huddersfield Kortárszenei Fesztivál. 2002 november. Sonic Arts Network oktatási projekt.de ereprijs orchestra [NL]_ honlap link->


A holland "de ereprijs orchestra" teljes egészében a kortárs zene iránt kötelezte el magát. A hagyományos formációkon túl gyakran hoznak létre speciális projekteket különböző társművészekkel együtt. Ennek keretében olyan multimediális művek előedásáben vettek részt, melyke a zenét tánccal, vizuális alkotásokkal, filmmel és építészettel kombinálták.

1989. óta szoros kapcsolatokat építenek ki külföldi zeneszerzőkkel is. Ennek következtében repertoárjuk nagy részét olyan darabok alkotják, melyeket számukra írtak holland és más nemzetiségű szerzők. Az együttes különleges formációja és rendkívül nyitott, "zeneszerzőbarát" hozzáállása miatt mind a színpadi prezentáció, mind pedig a megszólalás változtatható az ún. "klasszikus" kamarazenekari stílustól a pop zenekari ill. elektronikus zenei stílusig. Ennek eredményeképpen a "de ereprijs" a lehetséges hangzások széles skáláját képes kínálni mind a velük dolgozó zeneszerzők, mind pedig a közönség számára.
Tran Quang HAI [F]_ honlap link->

Tran Quang HAI, az egyik ősi éneklési technika, a "khoomei" (torok v. felharmonikus ének) nagymestere (előadója, kutatója, újraalkotója). A "khoomei"-t a harvanas években fedezi fel magának a nyugati világ. Ezzel a különleges technikával egyszerre két hangot tud az énekes létrehozni, egy - a doromb hangjához hasonló - alaphangot és a torok feszességétől, a szájüreg alakjától és a nyelv helyzetétől függő másik, magasabb hangot, az alaphang valamelyik felharmonikusát. Olyan kutatók és zeneszerzők foglalkoztak munkáikban a jelenséggel, mint pl. VARGYAS Lajos, Karlheinz STOCKHAUSEN, Meredith MONK.

Tran Quang HAI a modern technológia legújabb eszközeivel fedezi és mutatja be a torokéneklést. "A felharmonikusok éneke" c. filmjében röntgenfelvételek és szonogramok segítségével követhetjük a megszólaló zenét. Elmélyült kutatásai és gyakorlatozása révén a felharmonikus éneklés első számú specialistájává vált, melyről számos tudományos cikke, a világ különböző tájain tartott koncertjei, pedagógiai műhelyei és hangfelvételei tanúskodnak.

Tapasztalait a zene több területén - etnomuzikológia, kortárs zene, jazz, elektroakusztikus zene, zeneterápia - alkalmazza. Több kitüntetés tulajdonosa, jelenleg Párizsban a Tudományos Kutatások Nemzeti Központjában (CNRS) és a Museé de l'Homme etnomuzikológiai osztályán dolgozik.


Trió Lignum [H]

Lignum - latin szó: jelentése fa.

A trió 1997-ben alkalmi társulásként kezdte pályafutását a szombathelyi Bartók Fesztiválon, egy "időutazásnak" szánt koncerttel. A koncert műsorában merész ötlettel szembesítették egymással Ockeghem-Cage, Senleches-Kurtág, Mozart-Berio stb. zenéit. Játszottak szólódarabokat, duókat és kísérletképpen - triókat.

A kísérlet folytatódott. A következő koncertműsorok összeállításakor a XII. századtól napjainkig olyan mérhetetlen mennyiségű anyag került a kezükbe, hogy önként adódott egy új műfaj megteremtésének a lehetősége. Az általuk feltárt zenei világhoz modern hangszereik olyan újszerűen és frissen kapcsolódtak, hogy kikerülhetetlenné vált egy új, eddig nem létező hangzáskép kidolgozása.Természetesen repertoárjuk egy részének születésekor hangszereik még nem léteztek, mégsem tekintik e műveket átiratoknak, hiszen saját korukban "elődeik" az övékhez hasonló szabadsággal és hangszerelési fantáziával játszották őket.

Koncertjeik hangzásvilága hamar fölkeltette sok mai szerző érdeklődését, ez vezetett ahhoz, hogy ma már repertoárjuk jelentős részét számukra komponált darabok alkotják. Az így egyre bővülő palettájuk lehetőséget ad RÉGI és ÚJ találkozási pontjainak fölmutatására: ez az elv munkájukat és koncertprogramjaik szerkesztését is alapvetően meghatározza.

Tagjai: LAKATOS György - fagott; KLENYÁN Csaba, ROZMÁN Lajos - klarinét


GERGYE Krisztián [H]

saját táncformanyelv megteremtésére törekszik, amely a tradicionális jávai és a kortárs tánc ötvözésében nyilvánul meg. Karakteres, csak rá jellemző koreográfiái többnyire képzőművészeti ihletettségűek (Egon SCHIELE, Hieronymus BOSCH). 2003-ig a KOMPmÁNIA Táncszínházi Társulat táncosa volt. Önálló koreográfiai munkássága mellett a FRENÁK Pál Társulat állandó vendégművésze.